mi-logo-web

Eliminace mediálních útoků konkurence. Aktivace firemních Public relations.

Klient:

Metrostav Infrastructure (dceřinná společnost Metrostavu) se věnuje výstavbě silnic a dálnic.
Je největší ryze českou společností ve svém oboru.

Nedlouho po svém založení se potýkala s útoky konkurence a čelila nedobrému mediálnímu obrazu v souvislosti se soudní kauzou mateřské společnosti.

Dynamický rozvoj společností (vč. MI Roads) klade vysoké nároky na dostatek personálu od dělnických profesí až po manažerské pozice.

Cíle:

mi-ikona-povest

Zajistit zahájení 
komunikace s médii

mi-ikona-dabel-1

Řešit negativní publicitu

v souvislosti 

s referencemi

mi-ikona-povedomi

Představit společnost jako stabilní špičku v daném segmentu, především pro zadavatele staveb ale i pro širokou veřejnost

mi-ikona-ruce

Představit společnost jako atraktivního zaměstnavatele (interní komunikace, HR kampaně)

Řešení:

cil-ikona

Definice cílů, krizových
a pozitivních témat

mi-identita-ikona

Posílení vlastní identity společnosti změnou loga
a kompletní corporate identity

novinari-komunikace-ikona

Sestavení relevantního medialistu a zahájení komunikace s médii

stavby-propagace-ikona

Publicita v souvislosti se zahajováním
a dokončováním staveb

naborove-kampane-ikona

Náborové, HR kampaně – příprava náborových kampaní v online prostoru

Tvorba Q&A pro krizovou komunikaci

Kritické téma referencí otáčíme ve vlastní prospěch s kampaní NAŠE REFERENCE

Zřízení dočasné funkce interim tiskového mluvčího 
a příprava struktury nového inhouse oddělení komunikace

Pozvání novinářů na setkání s CEO společnosti

Interní komunikace – zřízení uzavřené skupiny na sociálních sítích,
spolupráce při tvorbě textů interních sdělení

Ukázky z kampaně:

Tvorba manuálu firemní identity

manual-mi-1-case
manual-mi-2-case
manual-mi-3-case
manual-mi-4-case
manual-mi-5-case

Tištěné materiály

tistene-materialy-mi-case

Ukázky postů na sociální sítě

inzerat-mi-case-1
inzerat-mi-case-2

Výsledky:

Zásadním způsobem se podařilo upozadit negativní tón v souvislosti s referencemi v médiích.

Podařilo se generovat pozitivní publicitu pomocí rozhovorů a zpráv o činnosti firmy.

Po komplexní změně loga jsme novou corporate identity úspěšně aplikovali  v dílčích projektech (HR kampaně, inzerce, PF, kalendář, pozvánky na akce, interní komunikace)

ramazankathumb2
misathumb2
benefitkathumb2-1
comptimatothumb2
kloubovnathumb2
cremebonjourthumb2
skylinkthumb2
ataralginthumb2
sanotinthumb2
cezetathumb2
comptimatothumb2-1
kosikthumb2
logiothumb2
jablotronthumb2
s602-thumb
thumb-web-fortuna
logsteo-thumb
rama-thumb-1
thumb-cvut
corny-thumb-1
thumb-drwitt
medtronic-thumb-1